Komposztáló Telep építése a nyíregyházi szennyvízberuházáson belül

A Központi Komposztáló Telep tervezésének és építésének nettó összköltsége 926.368.162 Ft volt, az EU és a magyar költségvetés támogatása összesen 738.352.267 Ft volt, Nyíregyháza pedig 188.015.855 Ft-tal járult hozzá a beruházáshoz.
A „Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Programja” 3 megvalósítandó elemet tartalmaz:

  • Központi Komposztáló Telep
  • II. sz. Szennyvíztisztító Telep
  • Csatornahálózati fejlesztések.

 

Szennyvíztisztítási Program


Komposztáló Telep építése a nyíregyházi szennyvízberuházáson belül


Kovács Ferenc


A központi komposztáló telep megépítésére azzal a céllal került sor, hogy a nyíregyházi szennyvízelvezetési rendszerben keletkező szennyvíziszapot továbbhasznosítással feldolgozza.A szennyvíziszap a nyíregyházi két szennyvíztisztító telepen keletkezik, amelyet biogáz kinyerése utáni víztelenítést követően szállítanak be a Központi Komposztáló Telepre. A Telep évi 3.945 tonna víztelenített szennyvíziszap fogadására alkalmas, ahol megfelelő adalék anyagok bekeverésével az iszap érlelése történik meg. A végtermékként előállított komposztra a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. korlátozás nélküli forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezik.

A Központi Komposztáló Telepre a kivitelező 5 év garanciát vállalt, amely időszak 2013. március 13-án kezdődött el.


-tk-