Mi fán terem az energetikai szakreferens?

Terveket és jelentéseket készít, javaslatokat tesz a vállalat energiafelhasználásnak optimalizálására, ellátja az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal kapcsolatos feladatokat. Misztikusan hangzik? Közelről sem az: cikkünkből kiderül, egészen pontosan ki is ez a szakértő.

 

Bizonyos cégek számára energetikai szakreferens alkalmazása 2016. december 21-e óta kötelező. Fontos már az elején kiemelni, hogy ez az előírás nem csupán az energetikai auditálási kötelezettségű nagyvállalatokra vonatkozik: a hatályos jogszabály, egészen pontosan a 2016. évi CXXXVIII. törvény értelmében, minden gazdálkodó szervezet, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a 400 000 kWh villamos energiát, vagy 100 000 m3 földgázt, vagy 3 400 GJ hőmennyiséget, köteles a szóban forgó munkatárs tudását igénybe vételére.

Ki ő és mi a feladata?

Az energetikai szakreferens speciális szakértő, akinek a jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel (például okleveles energetikai mérnök, gépészmérnök, építész, geotechnikai mérnök, vagy mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök), továbbá energetikai auditori szakmai vizsgával rendelkezik, illetve legalább 3 év, energetikai területen szerzett mérnöki szakmai gyakorlattal bír. Különleges feladatköre miatt évente szakmai továbbképzésen köteles részt venni, és ötévente szakmai megújító vizsgát kell tennie.

Feladata, értelemszerűen, a vállalat energetikájához kötődik, ám azon belül igen szerteágazó: az ő felelőssége az energiahatékonysági szemléletmód, energiahatékony magatartásminták meghonosításának elősegítése, havonta elemzi a cég tárgyhavi energiafogyasztásának mértékét, éves jelentést készít végrehajtott energiahatékonysági fejlesztésekről és az elért energia megtakarítási eredményekről, valamint a kötelező energetikai adatszolgáltatásokban is közreműködik. 

Ma már elengedhetetlen a vállalatok számára az energiahatékonyság követelményeinek betartása

Hol találhatók a legjobb szakértők?

A vállalat döntésétől függ, hogy alkalmazni kíván-e saját energetikai szakreferenst, vagy külső szakértő bevonásával tesz eleget törvényi kötelezettségeinek. Számos cég – mint például a nemzetközi szakmai háttérrel, és több mint 150 év tapasztalattal rendelkező Apave Magyarország Kft – kínál energetikai auditok elvégzésén túl úgynevezett független energetikai szakreferens szolgáltatásokat, melyek teljeskörűen lefedik a feladatkört, sőt, igény esetén annál többet is nyújtanak, mint például szabvány megfelelések ellenőrzése, vagy akár a vállalat számára releváns energetikai pályázatok figyelése. 

Érdemes tehát a feladatkör betöltésére egy megbízható, nagymúltú iroda csapatával szerződni, hiszen így vállalatáról nem csak, hogy egy független elemző szemüvegén keresztül kap pontos energetikai látleletet, hanem teljesítménynövelő, kiadáscsökkentő javaslatokról, a folyamatos fejlődést elősegítő fejlesztésekről is legjobb helyről kap szakmai tanácsot.